Върни се горе

 

Финансовият ресурс за 2015 г. по държавната помощ за хуманно отношение към свинете е в размер на 25 млн. лв. и ще бъде изплатен на един транш на фермерите. Това реши на свое заседание Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“. Заявления за участие в схемата се приемат до 30 април 2015 г., като срокът за сключване на договори или анекси, както и изплащането на помощта е 29 май 2015 г.

 

Държавната помощ за хуманно отношение към свинете се предоставя за покриване на допълнителни разходи, свързани с доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети най-малко за 5 години. Тя е със срок на прилагане до 31 декември 2017 г.

 

Схемата покрива до 100% разходи на земеделските стопани, но само тези, които надвишават стандартите за хуманно отношение към свинете. Това включва осигуряване на по-голяма площ за всяко от животните във фермата и на изкуствена светлина 11 часа от денонощието. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние. Кандидатите по схемата трябва да осъществяват постоянен лабораторен контрол на фуражите и да следят за правилното съхранение на зърното.

Сподели в: