Върни се горе

„Европейската политика в областта на селското стопанство е да се отпускат средства за организации на производители. Българските стопани могат да се сдружават на доброволен принцип“. Това заяви министърът на земеделието и храните  проф. д-р Христо Бозуков по време Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство, който се проведе в МЗХ.

Насърчаването на развитието на сектор „Плодове и зеленчуци“, включително чрез осигуряване на допълнително финансиране, е приоритет на Министерство на земеделието и храните.  Ефективен инструмент в общата организация на пазара на селскостопански продукти  е мярката за подпомагане на организациите на производители.

Експерти от министерството обясниха механизма на финансиране на оперативните програми и подчертаха, че размерът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 4,1% от стойността на предлаганата от организациите на производителите продукция на пазара. Този нисък размер на подпомагане е крайно недостатъчен, за да мотивира производителите на плодове и зеленчуци в страната ни, защото ниските цени на националния пазар и малкият размер на стопанствата водят до ниска стойност на реализираната продукция.

Затова през 2016 г. в Наредба №11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, беше уредена възможността за допълнително национално съфинансиране. Националната финансова помощ може да бъде до 80 % от средствата, набрани от членовете или от самата организация на производителите (собственото участие), но не повече от 25% от годишната стойност на реализираната на пазара продукция и не повече от левовата равностойност на 1 500 000 евро.

За обвързана подкрепа в България се използва 15% от директните плащания - 13% за животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения и 2% за протеинови култури. Като абсолютна стойност за обвързана подкрепа за 2016 г. това поставя страната ни на 9-то място в Европейския съюз.

През 2016 г. бюджетът за схемите за обвързана подкрепа е нараснал с над 107 млн. евро. Бюджетът за схемите за специфично подпомагане от  2010 г., е увеличен 10 пъти. 

По схемите за обвързана подкрепа - плодове и зеленчуци се насочват над 79 млн. лева годишно и се наблюдава ясна тенденция на увеличение през периода 2007-2020 г. 

От Националната асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове предложиха държавата да подпомага с растителна защита  и при орехоплодните култури през зимния период.

От сектора  отбелязаха, че търпят големи загуби заради санкциите срещу Русия и очакват след тяхното отпадане да възстановят позициите си на руския пазар.

Сподели в: