Върни се горе

До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие” ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони  (ПРСР). Бюджетът за този прием е 2 500 000 евро. Схемата се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Средствата се отпускат за обучение чрез дългосрочни и краткосрочни курсове, семинари, информационни сесии и работни срещи в сферата на растениевъдството, в лесовъдството и животновъдството.

 

Подробните инструкции за кандидатстване ще намерите на следната връзка: http://www.prsr.bg/attachment/documents/file_624.pdf. Необходимите документи ще откриете на сайта на ПРСР www.prsr.bg, в раздел „Мерки”/ „Мярка 111”. Кандидатите могат да получат и подадат заявления в Централно управление на ДФ „Земеделие”, София, бул. Цар Борис ІІІ 136.

Сподели в: