Върни се горе

Презаверката на ловните билети започва от утре, 6-ти декември 2012 г. Ловците могат да направят това в съответното държавно горско или ловно стопанство, в чийто район извършва дейност ловното сдружение. Ловците трябва само да представят заверена членска карта от ловно сдружение и документ за платена годишна вноска за стопанисване по Закона за лова и опазване на дивеча. В случаите на изгубен, откраднат или повреден ловен билет държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство издава нов срещу заплащане на такса за издаване на дубликат.  

Сподели в: