Върни се горе

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков официално откри конференция на тема: „Ефективен социален диалог на социалните партньори, актьори в промените в страните от Югоизточна Европа” в София, организирана от Селскостопанска академия и Института по аграрна икономика. Форумът е част от едногодишен проект, който се финансира от Европейската комисия.

 

На конференцията представители от Франция, Германия, Италия, Турция и Македония ще представят добри практики в областта на социалния диалог и заетостта в земеделието. Ще бъдат представени и резултатите от проектния консорциум в областта на анализа на социалния диалог, състоянието на пазара на труда и правната рамка на заетостта в земеделието на страните от Югоизточна Европа.

 


Сподели в: