Върни се горе

След края на летния туристически сезон, Българската агенция по безопасност на храните с удовлетворение отчита драстично намаляване на нарушенията по черноморските ни курорти.

 

След направен анализ на резултатите от изминалия летен туристически сезон, сравнен с предходните сезони се установи, че при почти еднакъв брой извършени проверки, броят на констатираните несъответствия в проверените обекти и издадените предписания за отстраняването им значително намалява.

 

През 2013 година са извършени над 4500 проверки, като са съставени по-малко Актове за установяване на административно нарушение. За 2011 година са съставени 518 Акта за установяване на административно нарушение, като 2012 година 259, а през  2013 година броят им е 199.

 

Драстично намалява броят на обектите с временно преустановена дейност поради констатирани несъответствия. През 2011 година временно затворените обекти са 63, през 2012 година са 12, а през 2013 година е преустановена дейността на един обект.

 

Анализът сочи, че в последните три години операторите все по-стриктно се доближават до изискванията на законодателството в областта на безопасността на храните.

 

През 2013 година са констатирани няколко случая със съмнение за заболявания причинени от храни, но след извършване на незабавни проверки, изследвания на проби от храни и контактни повърхности предприети от съответните Областни дирекции по безопасност на храните – се установи, че повечето от възникналите заболявания се дължат на летни вирусни инфекции, а другите са причинени от заразоносителство на хора от персонала в обектите.

 


Сподели в: