Върни се горе

 

 На 25 август приключи приемът на заявления за купуване на млечна квота. Заявените количества за доставка са 7 006 628 кг., а за директни продажби – 95 800 кг. Желаещите да продадат индивидуалната си квота могат да подават заявления от 5 септември. Приемът ще продължи до достигане на количествата заявени квоти за купуване, но не по-късно от 10 октомври 2012.

 

 

Цената за купуване и продажба е 0.01 лв/кг за квота за директни продажби и за доставки. Производителите на краве мляко, които купуват или продават квоти, запазват индивидуалната си референтна масленост, а тези, които купуват индивидуални млечни квоти за първи път, ще получат референтна масленост от 39.10 г/кг .

Сподели в: