Върни се горе


Националната служба за съвети в земеделието е провела 258 изнесени приемни в цялата страна от началото на годината. По време на изнесените приемни 1893 земеделски производители са получили  на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

 

Информация с датите, часовете и местата на провеждане на изнесените приемните до края на месец май 2015 г. е публикувана на електронната страница на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности”, подрубрика „Изнесени приемни”.


Сподели в: