Върни се горе

До края на 2013 г. новата Програма за развитие на селските райони ще бъде готова, а през май догодина ще приемем и първите проекти по нея. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на откриването на 21-ото издание на Добричкия панаир. „Имаше проблеми със сроковете по написването на програмата, но виждате, че наваксахме. За три седмици свършихме цялата работа, която трябваше да бъде свършена през последните две години“, заяви зам.-министър Гечев.

 

    Той подчерта, че новият вариант на програмата е получил одобрението на земеделските производители – и като приоритети, и като анализ на силните и слаби страни. През септември първият вариант на програма ще бъде изпратен в Брюксел и до Нова година се очаква да има одобрен окончателен текст. „На теория има възможност да бъдат отворени приеми още през януари, но искаме първо да завършим максимално пълноценно старата програма“, обясни Явор Гечев. Той изтъкна, че едно от най-важните пера по старата програма е предстоящото изготвяне на проекти за напоителни съоръжения.

 

    Зам.-министър Гечев отбеляза, че въпросът не е просто да се усвояват средства, а да има ефект от тяхното усвояване и да се добавя стойност към първоначалния продукт. „Затова в новата програма търсим баланс и приоритизиране на по-слабите отрасли. Ще подкрепяме зеленчукопроизводството, животновъдството, етерично-маслени култури и биоземеделието. Приложихме нов подход и очакваме това да проличи в реалното изпълнение на мерките“, категоричен е Явор Гечев.

 

    По думите му акцент в новата програма ще бъдат и малките фермери. За тях е предвидена цялостна под-програма с гарантирани бюджети и опростено кандидатстване. Така няма да има състезание за средствата с големите производители, а успоредно се предвиждат и редица законови промени, с които допълнително да се да подкрепят малките производители.

 

    Обмисля се и създаването на нов вариант на Гаранционния фонд. Той ще бъде в помощ на усвояването на парите по частните мерки. „Една от слабостите на сегашната програма е именно намирането на кредитен ресурс по тези мерки. Ние ясно го виждаме и затова гледаме да направим всичко възможно, за да имаме наистина работеща програма, която да увеличи заетостта на хората в селските райони“, каза в заключение зам.-министър Явор Гечев.
Сподели в: