Върни се горе

- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА),  Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи” – Батак – Девин - Доспат и бенефициенти подписаха два тристранни договора по проекти, свързани с изпълнението на мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Едното проектно предложение е за популяризиране на туристическа дестинация МИРГ „Високи Западни Родопи” – Батак – Девин - Доспат и подпомагане на устойчивото развитие на рибарските области.  Бенефициент по проекта е Община Батак. Обща стойност и одобрена безвъзмездна финансова помощ по проекта е 65 156 лв. Срокът за реализацията му е дванадесет месеца.

 

Основните дейности свързани с изпълнението на проекта са насочени към организиране и провеждане на две фестивални събития на територията на к.к. „Язовир Батак”. Целта е да се покажат възможностите за използване на уникалните природни дадености на територията на рибарската област като цялостна туристическа дестинация с чисти язовири, организиране на риболов и други преживявания в близост до природата.

 

На събитията ще се популяризират потенциала на областта за любителски риболов, кулинарен рибен туризъм и културен туризъм. Освен участници в събитията, туристите ще се превърнат и в потребители при промотирането на рибни продукти по време на фестивалите.

 

Очакваните резултати след реализирането на проекта са повишена разпознаваемост на туристическата дестинация, по-голямо разнообразие на предлаганата традиционна и специфична рибна кухня, повишени приходи от рибарство и аквакултура, увеличен туристопоток в рибарската област с 10 % през зимния сезон  и с поне 15 % през летния, развиване на рибарската област, като атрактивна дестинация и опазване на природното и културно наследство.

Вторият проект е за проучване и развитие на туристическия, рибен пазар и разработка на информационна система на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи” с бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Форум за регионални стратегии „Балкани”. Общата стойност и одобрена безвъзмездна финансова помощ на проекта е 56 040 лв. Срокът на реализацията му е осем месеца.

 

Основната цел на проекта е развитие на конкурентноспособността на рибарската област, включваща общините Доспат, Девин и Батак чрез осъществяване на маркетингова и комуникационна кампания за промоция на продуктите от региона. Ще се стимулира предлагането и търсенето на риба и рибни продукти. Ще се създаде възможност за практикуване на любителски риболов и рибен туризъм, предвид наличните ресурси, капацитет и традиции в региона. Изграждането на информационна система ще обезпечи необходимостта от интегриране на продуктите и услугите, както и постигане на общи стандарти.

 

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са свързани с повишаване броя и качеството на предлаганите продукти, повишаване на потребителската култура, увеличена консумация на риба и рибни продукти, повишен туристопоток, развитие на регионалния пазар, увеличаване на стокооборота и печалбата, разкриване на нови пазарни ниши и по-голяма информираност на потребителите.

Сподели в: