Върни се горе

Днес е последният ден от забраната за косене на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната. Тя беше наложена поради множеството пожари в страната в началото на август, както и прогнозите за високи температури.

Земеделските стопани, засегнати от въведените ограничения разполагат с едноседмичен срок, за да приведат постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, съгласно нормативните изисквания. През този период няма да бъдат налагани административни санкции от Държавен фонд „Земеделие“, свързани с поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи.

Министерството на земеделието, храните и горите напомня, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. При неспазване на предписанията директорите на областните дирекции „Земеделие“ в страната ще съставят актове за установяване на административните нарушения, съгласно Закона за защита при бедствия.

Сподели в: