Върни се горе

- Г-н Костов, кажете ни какво е състоянието на горите към момента? Разраства ли се незаконната сеч у нас през последната година?

- Горите са отражение на нашето общество - каквото е то, такива ще са и горите ни. Когато няма уважение между хората и към институциите, няма уважение и на хората към природата. Питате ме дали се разраства незаконната сеч, а аз винаги казвам, че МЗХ и службите отговарят за законната сеч. На всички трябва да е ясно, че гората трябва да се сече по две причини - едната е, че така се подобрява нейното състояние, като се освобождава място за развитие на останалите дървета, а другата е, че природният ресурс дървесина е необходим на хората. Задължение на лесовъдите е да правят това нещо по начин, по който гората да може да се възпроизвежда. В последно време към горите има много сериозен интерес, предизвикан от глобални причини. Първата, че те останаха единственото убежище на дивата природа. Все по-осъзната е и ролята на горите за формирането на климата. Те са поглъщатели на въглероден двуокис и най-големият излъчвател на кислород. Горите намаляват и екстремалните климатични проявления. Например когато вали проливен дъжд, горите поемат голяма част от него. Единственият доход, който получават тези, които се грижат за поддържането и възстановяването на горите, е от продажба на дървесина. Те я продават не защото искат да отсекат гората, а защото дървесината е незаменим продукт в бита и индустрията. Образно казано, ако поставим гората в центъра, към нея има няколко типа интереси или функции - икономически, социални и екологични. Между тези функции трябва да се намери баланс. Като цяло горите на България са в нелош баланс. При продължителност на живота на горите от 100-120 г. средната им възраст у нас е 55, тоест имаме колкото млади, толкова и стари гори. Как обаче можем да подобрим баланса? Когато социалните функции бъдат наистина добре балансирани. Не можем да даваме дърва без пари. Екологичните функции също не може вечно да са безплатни. А що се отнася до незаконната сеч - това са криминални явления, които ние се опитваме да ограничим. Но големият проблем е, че някой от селото е влязъл с каруцата и е отсякъл дървета не за да стопли семейството си, а за да ги продаде. Кой ги купува обаче? Хората от същото селище, които за да си спестят 10 лв., купуват от него и създават пазар. После пак тези хора се оплакват, че гората била изсечена неправомерно. Така че проблемът с незаконната сеч не е само на един човек или министерство, а на всеки един от нас. Много често местните власти знаят кой краде от гората, но идват избори и предпочитат да прехвърлят проблема на някой друг. Много кметове се оплакват, че пътната настилка била развалена от тежките камиони, пренасящи дървесина. Първо, тези камиони не са на горските, а на частни оператори. Второ, кметовете могат да наложат ограничения, но не го правят, защото знаят, че част от данъците се плащат в тяхната община. Кметовете имат право по Закона за горите да направят проверка кой и защо извършва сечта. От МЗХ през последните 6 месеца задължихме всички горски стопанства, всички собственици и оператори, когато има издадено позволително за сеч, да го предоставят на кмета, който да го сложи пред кметството, за да знаят всички какво от кого се прави.

- Какви още мерки сте предприели за преодоляването на незаконната сеч?


- Такива мерки, каквито не са предприемани от друго ръководство за такъв кратък период. Тези мерки дават резултат - и допълнителните мобилни екипи, които се сформираха, и ограничението да не се влиза в мокро време, и новите 103 хил. хектара допълнителни държавни защитни гори, които бяха гласувани. Защитната гора пази инфраструктурата и човека от неблагоприятните природни явления. Затова увеличаваме тези гори около много големите наклони, за да пазим хората. Например гората над Аспарухово, която освен че е защитена, сега става и защитна територия. Макар че причината за заливането на Аспарухово не е гората, а най-вече неподдържаната инфраструктура. По-важно е да кажем, че мерките вече работят. Но ефектът им не може да се усети от днес за утре, а през следващите 3-4 месеца. До този момент има сключени договори и ако не се изпълнят, някой ще претърпи санкции. Това ще е държавата, а когато тя плаща, плащаме всички ние. Поради много лошите и мокри лято и есен, голяма част от договорите, които трябваше да се изпълнят през 2014 г., не се изпълниха. По наредбите и Закона за горите те се продължават през 2015 г., докато се приключат. Предполагам, че до май месец ще приключим всички стари договори от 2014 г. Че мерките действат, се вижда от факта, че има реакция срещу горските служители и то остра.

- Как си обяснявате случаите на опити за сплашване на горски служители?

- Това винаги е съществувало. Винаги когато един горски служител си гледа добре работата, срещу него има реакция. В началото е по-мека с опит за сплашване, да бъде корумпиран или да си премълчи. В малките населени места, където са горите, някой с повече власт и експлоатира ресурсите успява да заплаши всички останали. Например да ти спука гумите на колата, а когато подадеш сигнал, ти казват, че няма доказателства. И тези, които трябва да направят проверка, също се притесняват, защото и те са местни. Така че страха го има. Горските служители нямат полицейски правомощия, а могат само временно да те задържат, ако те хванат с каруцата в гората, докато дойде полиция и ти направи акт. Имаме нарушители с повече от 40 акта, от които не е събран нито един. Събираемостта на актовете е средно 12-13 на сто, а имаме хиляди нарушения.

-Защо според вас няма ефективни наказания за незаконна сеч?

- Без значение е какво е наказанието, ако то е неизбежно. Всички шофираме и знаем как можем да нарушим някои неща. Но като отидем в Гърция или Германия, изведнъж ставаме много стриктни, защото знаем, че трябва да спазваме правилата. Затова наказанието трябва да е неизбежно. В това отношение се работи активно между МЗХ, Министерство на правосъдието и МВР. За да може, когато нямаш пари да си платиш акта, да отиваш на принудителен труд или пробация. Ако трябва, ще ходиш да залесяваш там, където си отсякъл. Сменихме директора на горското в Разлог и се въведе по-строг ред. Влязоха нощно време и уловиха няколко от бандитите. Заедно с инспекцията по труда влязоха в цехове за преработка на откраднатата дървесина и ги затвориха. Но миналия четвъртък фургонът на новия директор пламна. Ето това е криминално явление, за което са нужни общи усилия и разбирателство, а не само обвинения изобщо срещу горските. Предвиждаме и други мерки - завършване на подзаконовата нормативна уредба за горите. Например наредбата за екосистемните услуги, която ще даде възможност и на общините да участват повече в разпределението на получените от горите средства.

- Основателни ли са обвиненията, че наводненията се дължат до известна степен и на незаконната сеч?

- Би било спекулация да се твърди, че наводненията се дължат на само на сечите в горите. Всяка екосистема има капацитет и когато той бъде надхвърлен, тя не работи. Гората е като дунапренова гъба. Възможността й да задържа валежи е както когато сипеш вода върху гъба. Обаче ако продължително време изсипваш голямо количество вода, тя поема колкото може и започва да изпуска. В един момент колкото и да изсипеш, то изтича. Горите в България не са ликвидирани на голяма площ, а валежите на места бяха незапомнени през 2014 г. от сорта на 150 -200 литра на кв. метър за 24 ч. Годишният валеж в Бургас например за 2014 г. е 1000 мм при средногодишен 550, тоест почти двоен. Много опасно е да се мисли, че поради факта, че някъде сме отсекли горите, затова там се е наводнило. Защото ако приемем, че това е причината, значи всичко друго ни е наред - речните корита са почистени, всички мостови канали са сложени на място и цялото ни строителство в деретата е законно, дигите са наред и няма да правим нищо. А проблемът е точно там - в проводимостта на речните корита и в нас, че ние изхвърляме боклука си в тях и в деретата.

Сподели в: