Върни се горе

 

Екипи от Областните дирекции по безопасност на храните извършват дезинсекция около фермите в констатираните огнища

 

Екипи от Областните дирекции по безопасност на храните в Стара Загора и Хасково извършват дезинсекция около животновъдните обекти в констатираните огнища на заболяването Заразен нодуларен дерматит (Lumpy skin disease). Целта е да се намали максимално популацията от кръвосмучещи насекоми, които са главен преносител на заразата. До момента са констатирани шест епизоотични огнища на болестта в областите Стара Загора и Хасково. Те са в село Воден, село Черногорово, село Радиево и квартал Марийно, град Димитровград, област Хасково, както и в село Воденичарово и село Бяло поле, област Стара Загора. Съмнения за наличие на болестта има в село Добри дол, общ. Първомай, област Пловдив и село Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора. Пробите са взети и в момента се изследват.

 

 

Създадена е рестриктивна зона в южната част на България, включваща цялата територията на административна област Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, Област София и София град, където е наложена забрана за всякакви движения на едри преживни животни (ЕПЖ) и продукти от тях. Изключения се правят само за едри преживни, предназначени за клане и след специално разрешение от Централно управление на БАБХ. Извършват се всекидневни клинични прегледи на всички стада ЕПЖ в общините с констатирани огнища. Два пъти седмично се провеждат клинични прегледи на всички стада ЕПЖ, намиращи се на територията на рестриктивната зона. Веднъж седмично се извършват клинични прегледи на стада с ЕПЖ във всички други области на България.

 

 

НА ВИНИМАНИЕТО НА ФЕРМЕРИТЕ!!!
Във връзка с констатираните огнища на Заразен нодуларен дерматит БАБХ напомня:

Заболяването се разпространява посредством директен контакт, индиректно, както и с различни насекоми. На практика е невъзможно да се опазят от заразяване животните при проникване на вируса във фермата. В тази връзка най-важната предпазна мярка е недопускане появата на заразата в самата ферма, което най-често се дължи на нерегламентирани придвижвания на животни. За свеждане на риска до приемливи нива следва стриктно да се избягва закупуване (или приемане във фермите) на животни с неясен здравословен статус, както и животни с неясен произход. Всяко посещение във фермата на транспортни средства, превозващи животни, прекупвачи, други фермери крие потенциален риск от пренасяне на заразата.

 

 

Заболяването при конкретно животно започва с треска, загуба на апетит, рязко намаляване на млеконадоя, а след 1-2 дни се появява и изрив (подкожни възелчета с размери от грахово зърно до орех), който постепенно обхваща цялото тяло. Заболяването обикновено започва с едно животно във фермата и постепенно се прехвърля и по останалите.

 

 
Най-важните мерки за предпазване от страна на фермерите:
1. Стриктно спазване на наложените ветеринарномедицински мерки и съдействие на ветеринарномедицинските власти.
2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на животните! Всяко движение следва да бъде извършавано след преглед от ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци или на транспортни средства за животни, които не са почистени, дезинфекцирани и обляти с репеленти.
4. Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини.
5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти.
6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратяване на навлизането на насекоми.
7. Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за заболяването!

Сподели в: