Върни се горе

Проектът е на стойност над  4 млн. лв.

С инвестиция от над 4 млн. лв. ще бъде изградено модерно предприятие за преработка на филетирана и пушена сьомга по договор за проект по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Бенефициентът, ЕТ „Алекс – Александър Христов Спасов” от гр. София е с дългогодишен опит в областта на търговията с риба и рибни продукти. С този проект той ще разшири дейността си, като открие собствено производство за филетирана и пушена сьомга с хладилен склад за съхранение на суровината и готовата продукция. Този вид риба през последните години се е превърнал в един от най-търсените не само на световния, но и на българския пазар.

Предприятието ще бъде оборудвано с машини от последно поколение, с които бенефициентът ще достигне високо качество на произвежданите продукти. От ЕТ „Алекс – Александър Христов Спасов” за дейността на предприятието си предвиждат внос на суровина от Норвегия.
Одобрените инвестиционни разходи по проекта са в размер на 2 570 138 лв., а безвъзмездната финансова помощ съгласно подписания договор е на стойност 1 542 083 лв.
 
След реализацията на проекта предприятието ще произвежда годишно 191 880 кг. сурова филетирана сьомга и 120 кг. пушена филетирана сьомга.
Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. След реализацията му в предприятието ще бъдат създадени 25 работни места, от които 10 за жени.

Сподели в: