Върни се горе

В Министерство на земеделието и храните беше представено изпълнението на План за действие на България за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко за периода 2016– 2017 г. Това се случи по време на проведеното днес второ заседание на Консултативния съвет към министъра на земеделието и храните в областта на производството на суровини и храни от краве мляко, на което присъстваха  представители на всички браншови организации в млечния сектор. Целта на срещата бе осигуряване на прозрачност и информираност на бранша  по най-важните теми в сектора на млякото.

 

Българската агенция по безопасност на храните представи резултатите от проверката на млекодобивните стопанства с 50 и повече крави и плана за продължаване на проверките в по-малките стопанства. Експертите от Центъра за оценка на риска и Земеделския институт – гр. Стара Загора  презентираха детайлен анализ на резултатите от официалните проби сурово краве мляко.

 

Във връзка с продължаващата тежка ситуация на пазара на краве мляко в Европейския съюз, бе разгледана актуализирана информация за изкупните цени на суровото краве мляко, заводските цени на основните видове сирена и краткосрочна прогноза за тенденциите на пазара в България и съюза. Беше отчетена известна благоприятна пазарна ситуация и тенденция на повишено търсене на млечна суровина.

 

По време на заседанието бе представена  и актуална информация за огнищата със заразен нодуларен дерматит по говедата и  приключилата    ваксинация срещу болестта. Дискутирана бе комуникацията, която се провежда с Европейската комисия за ревизия на европейското законодателство, прилагано в случаите на открито заболяване и на създаване на финансов компенсаторен механизъм при налагането на ограничения в държавите, водещи борба със заболяването. БАБХ отчете и приключваща кампания за ваксинация срещу заболяването син език, като беше съобщено, че няма забавяне в плащанията  на частнопрактикуващите ветеринарни лекари, участващи в кампаниите за ваксиниране на животните.

 

Сподели в: