Върни се горе

„По предложение на България отпадат ограниченията за търговия на мляко, млечни продукти и месо от животни, ваксинирани срещу Заразен нодуларен дерматит. Решението е на Постоянния комитет по растения, животни и фуражи в Европейската комисия, като за първи път Комисията изменя правна регулация по искане на България.“ Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред земеделски производители в град Габрово. Тя е на посещение в Габрово, където ще се провежда 11-тото изложение от кампанията на Министерството „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО“. Тя допълни, че решението е изключително важно за страната ни, защото с него се намаляват косвените загуби на фермерите от заболяването. „Търговията вече е свободна, включително се освободи и търговията с живи животни, като при нея има една малка специфика. След преговори, успяхме да убедим европейските власти, страната ни да се раздели на две зони“, уточни министър Танева. По думите й Зона 1 включва 10 области, в които никога не е влизало заболяването, но има извършена поголовна ваксинация. Останалите области влизат в Зона 2, като при тях отново е допустима търговията с живи животни, след съответното разрешение на страната, която ги приема. За страничните животински продукти, добити от животни, отглеждани в Зона 1 режимът също се облекчава. „Независимо от разделението на зони, решението е важно, защото вече месните продукти са напълно разрешени за търговия в ЕС и трети страни“, допълни министърът.

 

Десислава Танева посочи, че Област Габрово се характеризира със сравнително висок дял на постоянно затревените площи от използваната земеделска площ – около 51%, което благоприятства пасищното животновъдство. „Ръст има в животновъдството, като най-голям е той при биволовъдството. Завишени показатели има и при трайните насаждения - орехи, лешници и сливи“, каза още министърът.

 

След среща с кмета на Габрово Таня Христова, Десислава Танева съобщи, че предстоят нормативни промени по отношение на контрола върху стопанисването на частните гори. Тя уточни, че в районите на Габрово и Велико Търново има най-голяма концентрация на частни  горски имоти. Върху тях най-често се извършват най-големите нарушения, като това са предимно нерегламентираните голи сечи. Тя допълни, че предстои ограничаване на времето, в което може да се извършва сеч в частните територии. „Надявам се промените, които ще се направят в тази посока да доведат до ефективен резултат", заяви Танева.

 

Mинистърът посети изложението „Подкрепяме българското“, на което около 30 производители от областта представят млечни и месни продукти, билки, зеленчуци, плодове, сокове, хлебни изделия и др.
Сподели в: