Върни се горе

„Горите са основен фактор в поддържането на екологичното равновесие, и затова ще работим съвместно за тяхното опазване и възраждане”, това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков  на среща с Управителния съвет на Асоциация общински гори. В  нея взеха участие още зам.-министър Валентина Маринова и изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов. На работното заседание МЗХ и Асоциацията подписаха меморандум за сътрудничество.

 

Съвместната работа между двете страни ще се изразява в изработването на общи стратегии за развитието на горското стопанство. В меморандума се предвижда и полагане на общи усили при усъвършенстването и актуализацията на нормативната уредба в горския сектор.

 

Ресорният зам.-министър Валентина Маринова изтъкна, че общинските гори трябва да са коректив и балансьор на държавата. Министър Греков  допълни, че е необходимо координиране на действията между държава, община и собственици на гори, за да се борим с незаконна сеч и да опазим дивеча и гората за идните поколения. От Асоциация общински гори изразиха категоричното си становище, че имат добро сътрудничество с МЗХ.  

 

В края на срещата министър Греков отправи апел към всички: „Който засажда дърво мислим за бъдещето , така че нека да не мислим само за днес.”

Сподели в: