Върни се горе

На 28 януари 2013 г., министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще вземе участие в Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство е в Брюксел. На заседанието се предвижда министрите да обменят мнения по пакета за реформа на Общата политика в областта на рибарството. Също така ще се проведе ориентационен дебат по предложението за регламент относно някои технически и контролни мерки в Скагерак.

Сподели в: