Върни се горе

 

С цел прозрачност и осведоменост по отношение на извършващите се от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция първи оторизации по Схемата за единно плащане на площ за кампания 2016 публикуваме списък със земеделски стопани, чиито заявления са изключени от настоящата оторизация по схемата. Причината е, че част или цялото им стопанство попада в зона от страната, в която актуализацията на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели не е приключила и не са били обект на проверка на място от страна на специализираната администрация на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

 

Министерство на земеделието и храните дешифрира обновената през 2016 година цифрова ортофото карта с цел да бъдат предоставени актуализираните данни на ДФ „Земеделие“ за цялата страна. Това ще позволи своевременно да бъде извършена оторизация и изплащане на субсидиите и на тези бенефициенти.

Сподели в: