Върни се горе

Разплащателната агенция изплати субсидии по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” за два инвестиционни проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Единият бенефициент получи окончателно плащане в размер на 133 166 лв. за изграждане на втори етап на мидена ферма в района на къмпинг „Каваци” край Созопол. Изпълнителят на проекта вече е положил 30 дълги линии. Купени са и специални въжета, поплавъци и бетонни котви. Първият етап от инвестицията бе успешно реализиран в края на 2010 г. отново със средства от ОПРСР.

    

С окончателно плащане в размер на 577 134 лв.бе подкрепена и рибовъдна ферма за отглеждане на пъстървови видове. Дейностите по изпълнението на проекта включват изграждане на риболюпилня, отрасни басейни, угоителни басейни, ригула за отвеждане на повърхностните води, като бе успешно внедрено и необходимото лабораторно оборудване.

Сподели в: