Върни се горе

В над 4 000 предприятия за преработка на дървесина в страната ще бъде внедрен електронен дневник от 1 януари 2017 г. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която присъства на официалното представяне на системата за независимо електронно проследяване и отчитане на дървесината. Демонстрацията на въведения електронен дневник бе извършена в преработвателно предприятие за дървесина  в град Русе.  Тя допълни, че чрез системата за контрол дневниците на предприятията за преработка на дървесина да бъдат публични.  „Стремежът ни е да има нулев процент сив сектор в дърводобива”, подчерта Десислава Танева


„През изминалата година предприехме редица мерки , така че контролът върху добива и извозването на дървесина да стане публичен. Увеличихме броя на мобилните групи за охрана в горските стопанства и въведохме маркирането на дървесината с уникален идентификационен номер. През месец април 2015 г. бе въведен и електронният превозен билет, който вече е задължителен за всички предприятия и работи“, припомни министър Танева и обясни, че всеки гражданин може да бъде горски инспектор.  На сайта на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) може да бъде направена проверка дали превозните средства имат издаден билет за превоз на дървесина. Тя допълни, че  чрез електронната система, която действа от тази година  в  ИАГ, се отчита два пъти увеличение на капацитета за контрол върху добива и извозването на дървесина с помощта на активното гражданско общество. “След въвеждането на електронния превозен билет отчитаме 5 % увеличение при реализацията на дървесина. Също така отчитаме и 15 % увеличение при финансовите показатели при запазване цената на дървесината“, съобщи още Танева.


Министърът на земеделието и храните добави, че модулът за внедряване на електронния дневник ще може да бъде изтеглен от електронната страница на ИАГ и да бъде внедрен безвъзмездно във всичките тези над 4 000 предприятия“,  каза още Десислава Танева.


Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов уточни, че с въведената  електронна система, ИАГ и МЗХ са отговорили на очакването на гражданите за контрол при добива, превоза и преработката на дървесина. Той добави, че в момента електронният дневник е в тестов период в няколко предприятия и ако бъдат установени пропуски в системата, те ще бъдат отстранени. „До края на тази година безплатно ще бъдат обучени всички експерти, които работят в тези над 4 000 обекта“, каза още доц. Костов.


На официалното представяне на електронния дневник присъстваха и изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев и заместник-изпълнителният директор инж. Красимир Каменов.

Сподели в: