Върни се горе

Трите договора са на обща стойност над 663 хил. лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ по тях е над 447 хил. лв.

Три договора на обща стойност 663 724 лв. бяха  подписани между ИАРА и бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Два от договорите са по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” и един по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по трите договора е 477 339 лв.

По проект на бенефициента ЕТ „МЕЛИХА ХАСАНОВА - МЕЛИНДА” от гр. Каварна ще бъде нарязан за скрап риболовен кораб „Вега”. Плавателният съд е с обща дължина 9 метра, произведен е преди 26 години и е с тонаж 6,74 БТ. Определената безвъзмездна финансова помощ за нарязването му за скрап е в размер на 62 788 лв.

 

Вторият договор по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” е с компанията „Хермес 2010” ЕООД от гр. Варна за скрапиране на риболовен кораб „Хермес 2”.  Плавателният съд е с обща дължина 10,57  метра, възраст 20 години и тонаж 7,62 БТ. Изчислената безвъзмездна финансова помощ за нарязването му за скрап е в размер на 134 974 лв.


Договорът по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” е с компанията „ПРОФИТЕРА” ООД от гр. Елхово. Инвестицията е за изграждане на рибовъдна ферма до р. Тунджа за отглеждане на шаранови видове риба /шаран, бял толстолоб и бял амур/ за консумация. Стопанството ще бъде построено на мястото на съществуваща, но неработеща рибовъдна ферма. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 279 576 лв. или 60 % от одобрените инвестиционни разходи, за които е кандидатствал бенефициентът.

 

Общата годишна рибопродуктивност от стопанството ще бъде 23 100 кг. риба за консумация. Срокът за реализация на проекта е осем месеца. След изпълнението му компания „ПРОФИТЕРА” ООД предвижда откриването на две нови работни места.


Сподели в: