Върни се горе

Заместник-министър на земеделието, храните и горите  д-р Цветан Димитров взе участие в конференция, организирана от EDA на тема „Европейското млекопроизводство – пътят напред“, която се проведе в Брюксел, Белгия. Участие в събитието взеха Мишел Нале (президент на EDA и около 150 души, сред които земеделски производители и преработватели от ЕС, представители на Европейската комисия, Европейския парламент.  Д-р Димитров представи приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС и подчерта, че е важно да се гарантират справедливи възнаграждения за земеделските стопани. Относно бъдещо законодателство за борба с нелоялните търговски практики е необходимо да се гарантира подобряването на позицията на земеделските производители в хранителната верига, като не трябва да се допуска нарушаване принципите на договорните отношения.

Д-р Цветан Димитров представи ситуацията в млечния сектор в България. Той посочи, че държавата стимулира фермерите да реализират своята продукция директно до потребителите чрез директни продажби и пряк достъп до фермерски пазари. Това се прилага предимно в планинските и необлагодателстваните райони в страната. Заместник-министърът отбеляза, че през 2017 г. тенденцията на изкупната цена на суровото краве мляко, както в страната, така и в ЕС, е към възстановяване след кризата на пазара. В България за първото тримесечие на тази година се наблюдава спад на тези цени.

Зам.-министър Димитров посочи, че едно от големите предизвикателства за земеделските производители са климатичните промени, които водят до появата на екзотични болести, непознати за европейските ширини до преди години.

Сподели в: