Върни се горе

Засилваме диалога с бизнеса в горския сектор.Това заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова на първа работна среща в МЗХ с представители на браншовата организация „Асоциация Български гори”. Основно бе дискутиран въпросът за  цените на предлаганата от държавните горски предприятия дървесина. Ресорният зам.- министър подчерта, че е важно да се вземе предвид кое е рационално и допустимо във време на криза. Тя добави, че анализът на състоянието на пазара е показал,  че е необходимо да се върви към намаление на цените, като уточни, че в момента подробно се разглеждат резултатите от първата тръжна сесия. „Важно да има сигурност на ангажираните  в този бранш”, акцентира зам.- министърът.

 

„Сертифицирането на горите ще отвори нови пазари”, изтъкна  тя и допълни, че МЗХ ускорява този процес, защото България е далеч зад европейските си партньори. Освен икономическа полза горската сертификация  в екологичен план ще допринася за запазване и на биологичното разнообразие.

 

На срещата бяха обсъдени въпроси свързани с разширяването на горската пътна мрежа, подвозът на дървесина, срокът на валидност на превозния билет, както и променените текстове в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии. Коментираха се дългосрочните договори, гаранциите и сроковете за изпълнение, окомплектоване  на тръжни документи, както и редакцията  в нормативната уредба, свързана с възможността  т.нар. местни фирми да могат да участват в определени процедури за добив или за продажба на дървесина. Акцент бе поставен и върху необходимите действия за усвояване на дървесината пострадала от биотични и абиотични въздействия. Двете страни изразиха готовност за партньорството.

Сподели в: