Върни се горе

 

 

„Рекордна е инвестицията в залесяване тази година”, обяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов при откриването на Седмицата на гората в Стара Загора днес, като посочи, че предвидените за залесяване горски площи са близо 20 хиляди декара, което е с  28% повече от миналата година. Заместник-министърът съобщи още, че през тази година са предвидени и други големи инвестиции за отглеждането на горите без материален добив, като най-важната е закупуването на горска техника и направата на горски пътища. 178 км са горските пътища рехабилитирани и построени през 2015 г., от които 32 км в полза на националната сигурност в района на Българо-турската граница, посочи той. Тази година целта е още по-амбициозна, като е предвидено да се реконструират и завършат над 210 км горски пътища. И друга амбициозна цел са си поставили държавните предприятия, информира заместник-министърът, като посочи, че 900 хиляди хектара гори трябва да бъдат сертифицирани през тази година, като с това ще стигнем над 50 процента сертифицирани държавни. Той изрази надежда, че получените сертификати ще бъдат защитени и опазени от служителите в горските територии, защото е лесно да се постигне нещо и много трудно да се задържи.

 

Доц. Костов информира още, че за първи път през тази година в инвестиционната програма на държавните предприятия са предвидени средства за изкупуване на  малки, неефективни парцели недържавни гори от собственици, които нямат възможност да ги стопанисват, с цел те да бъдат облекчени, а гората да се стопанисва професионално. Предвидени са и собствени средства в размер на 14 млн. лева за специализирана техника, с което се цели повишаване на производителността на труда в горите и подобряване изпълнението на горскостопанските дейности (опазване на горите от пожари, залесяване и др.). Той подчерта, че така държавата чрез държавните горски предприятия изпълнява своите високи обществени задължения и отговорности за опазване и стопанисване на горите.

 

Заместник-министър Костов посочи, че същевременно взетите от  правителството и парламента мерки с извършените законодателни промени и наредби за ограничаване на незаконното отсичане и незаконните практики, започват да дават резултати.

 

 

Заместник-министърът потвърди желанието на правителството да води политика всички гори в България да бъдат управлявани и стопанисвани така че да задоволяват всички потребности и едновременно с това да пазят природата и да осигуряват всички услуги, които получаваме от нашите горски ресурси. В тази връзка той информира, че до края на годината предстои приемането на Наредбата за оценка на екосистемните ползи от горите и тяхното остойностяване.

 

 

Заместник-министърът информира, че за първи път от повече от 10 години всички над 1100 горски служители от Изпълнителната агенция по горите получават теренно облекло, с което да извършват своите задължения. Повишени с 20% през изминалата година са и заплатите на най-нископлатените горски инспектори.

 

 

Към отчетените резултати бяха и въведената система за електронен превозен билет, допълнена с изискванията за видеонаблюдение в обектите, където се съхранява и преработва дървесина и въведените електронни дневници и изисквания за проследяемост при транспортиране. Към успехите зам.-министърът посочи още и проведените първи електронни търгове за дървесина, както и стартиралия мащабен проект за инвентаризация в горските територии и изготвяне на областни планове за развитие на горските територии.

 

 

На откриването на Седмицата на гората присъстваха и Изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев, зам.-изпълнителният директор инж. Красимир Каменов, народни представители, кметът на град Сливен Стефан Радев, заместник-кметовете на град Стара Загора и директорите на държавните горски предприятия.

 

Сподели в: