Върни се горе„Тези, които следват добрите лесовъдски практики, ще имат подкрепата на МЗХ и лично моята. Министерство на земеделието и храните ще застане зад всеки служител в горите, който си върши съвестно работата”, заяви днес заместник-министър проф. Иван Палигоров на среща в Благоевград с ръководния екип на Югозападното държавно горско предприятие.


Заместник-министърът подчерта, че се получават множество сигнали за политически зависимости в системата на горите. Той увери, че всеки от тях ще бъде проверяван и ако бъдат доказани, новото ръководство на министерството ще бъде безкомпромисно към участниците в тях.


„Важно в това отношение е да се изчистят всякакви съмнения по отношение на достъпа до дървесина за огрев за местното население, за да не се спекулира с това и да се правят опити за създаване на изкуствено напрежение, подчерта проф. Палигоров.


Акцент по време на срещата беше и необходимостта от активна и бърза намеса по усвояване на съхнещата дървесина, което изисква мобилизация и воля, посочи заместник-министърът.


Беше обсъдено предстоящото приемане на финансовите планове на предприятията и изпълнението на инвестиционните програми за 2017 г. Директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов информира, че в инвестиционната програма е предвидено обособяването на 10 централни склада в различни поделения на предприятието, които да са на достъпни места и с подходяща инфраструктура за удобен достъп.


В тях горските стопанства ще поддържат постоянни наличности от дърва, така че да могат да реагират гъвкаво и адекватно на търсенето.


„Идеята е със собствени работници да добиваме и осигуряваме дърва, които да бъдат на разположение на хората в късните есенни и зимни месеци. Това по никакъв начин няма да е конкуренция на фирмите, които работят в гората, тъй като ще е минимален процент от общото количество дървесина, която предлагаме”, уточни инж. Дамянов.


По време на срещата бе обсъдена и програмата за предстоящата Седмица на гората 2017 с фокус върху работата с младите, децата и училищата.


Сподели в: