Върни се горе

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” одобри държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските производители  на домати, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).

 

Помощта се предоставя на основание чл.10, ал.1, 4-8 на Регламент (ЕО) № 1857/2006 г., съгласно чл.12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските производители и Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera), одобрена със Заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.

 

Целта на помощта е предотвратяване разпространението на неприятеля Доматен миниращ молец на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от вредителя.

 

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските производители по закупуването на средства за растителна защита за контрол на вредителя по култура домати, чрез изплащане частта от разходите на доставчиците. При доказано от Българска агенция по безопасност на храните, с лабораторен анализ, масово намножаване на вредителя по други зеленчукови култури, помощта се предоставя и за тях.

 

Бюджет на помощта за 2012 година е в размер на 1 200 000 млн. лева. Производителите ще бъдат подпомогнати с до 250 лева на декар от разходите за закупуване на:

-    феромонови уловки за контрол и улавяне на доматения миниращ молец, вкл. капан и феромони;
-    биологичен агент Makrolophus caliginosus – за биологичен контрол на доматен миниращ молец;
-    инсектициди, разрешени в Република България за химичен контрол на доматения миниращ молец.

Земеделският производител трябва да подава заявление за подпомагане по образец, с посочване на площта за кандидатстване, в териториалните структури на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице или едноличен търговец или по седалището на юридическото лице.

 

Срокът за кандидатстване е от 14 май до 31 октомври 2012 година. Крайната дата за изплащане на средствата е 15 декември 2012 година.

 

Подробности  за условията и изискванията за подпомагане, земеделските производители могат да получат на място в Областни дирекции на ДФЗ или на телефоните за връзка с тях, обявени на интернет страницата на Фонда.


Сподели в: