Върни се горе


Министър-председателят Бойко Борисов назначи днес двама заместник-министри на земеделието, храните и горите.

Атанас Добрев е роден на 18 септември 1975 г. Има магистърска степен по „Стопанско управление” от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
От 2002 до 2007 г. работи в Държавен фонд „Земеделие”, като е началник на няколко отдела в институцията,  акредитирана да изпълнява функции на Агенция САПАРД и на Разплащателна агенция.
От 2007 до 2008 г. е съветник на председателя на Държавната агенция по горите и и. д. парламентарен секретар на агенцията.
През 2008 и 2009 г. е изпълнителен директор на Национален фонд „Българска гора”.
От 2009 до 2013 г. работи в сектор земеделие, като от юни 2013 г. е назначен за парламентарен секретар в Министерство на земеделието и храните.
От юли 2014 г. до края на август 2014 г. заема длъжността изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
От септември до ноември 2014 г. е директор на дирекция „Административно обслужване и електронно управление” в Министерство на земеделието и храните.
От ноември 2014 г. до май 2017 г. работи като заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция с ресори Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и програма САПАРД.
Владее английски и руски език.
Женен, с две деца.


Д-р Цветан Димитров е роден на 2 декември 1957 г. в гр. София. Завършил Тракийския университет, в гр. Стара Загора, специалност „Зооинженерство”.
Завършил е редовна аспирантура в Украинска селскостопанска академия с присъдено звание „доктор”.
Има богат професионален опит в областта на земеделието. Работил е като научен сътрудник, завеждащ секция в Института по животновъдни науки – гр. Костинброд към Селскостопанска Академия (1987-1995 г.).
През периода 1993 – 1994 г. е съветник в Министерство на земеделието и горите.
От февруари 2003 г. до август 2006 г. заема поста Директор на Дирекция „Животновъдство” в Министерство на земеделието и горите, а от септември 2006 г. до юли 2008 г. директор на Дирекция „Аграрно развитие” в Министерство на земеделието и продоволствието.
Бил е изпълнителен директор и на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (2008-2009 г.).
Д-р Цветан Димитров е бил заместник-министър на земеделието и храните от юли 2009 г. до май 2013 г. и от ноември 2014 г. до януари 2017 г.
Специализирал е във Франция, Англия, Израел, САЩ и Холандия.
Владее руски и френски език.
Женен, с едно дете.

Сподели в: