Върни се горе

Бизнес-научният съвет определи седем работните групи, които ще работят по основни сектори в земеделието по време на заседание, което се проведе в МЗХ. Работните групи са „Анализ на състоянието на аграрния сектор” с ръководител проф. Румен Попов - директор на Института по аграрна икономика, ССА, „Растениевъдство” проф. дсн Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в гр. Пловдив, „Биоземеделие” д-р Стоилко Апостолов - управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена”, „Плодове и зеленчуци” проф. Пламен Моллов – председател на Националната лозаро-винарска камара, „Хранителна-промишленост” проф. д. т. н. инж. Кольо Динков ректор на Университета по хранителни технологии, „Животновъдство” - проф. Радослав Славов, декан на Аграрния факултет при Тракийския университет и „Горско стопанство” проф. д-р инж. Веселин Брезин, ректор на Лесотехническия университет гр. София

 

Работните групи ще изготвят предложения с конкретни мерки и визия за повишаване на конкурентоспособността, внедряване на иновациите, разкриване на нови пазарни ниши и увеличаване на доходите на заетите в земеделието.

 

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков заяви, че решенията от работните групи към съвета ще бъдат представени на президента на Република България Росен Плевнелиев.Сподели в: