Върни се горе

Утре, 25 юни 2015 г., от 11.00 ч., министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще присъства на откриване на Дневен център за възрастни хора в град Оряхово. Обектът е реконструиран по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

 

От 12.00 часа министър Танева ще присъства на церемония за първа копка на проект за рехабилитация на водоснабдителна мрежа по ПРСР в с.Търнак, община Бяла Слатина.
Сподели в: