Върни се горе


„Поемам ангажимент за задълбочаване на сътрудничеството с представителите на научните и академични среди при предстоящото обсъждане на доклад за състоянието на горския сектор и набелязване на конкретни мерки в плана за действие за развитието му.” Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на среща с изтъкнати представители на горската научна общност. Той почерта, че това е важна част от предстоящия дебат по необходимите неотложни задачи в сектора, свързани с контрола и стопанисването. Министър Порожанов подчерта, че ще се търсят начини за финансово подпомагане на научната дейност в сектора.


„Разчитаме на Вас да бъдете като наш коректив с безценния практически и управленски опит, знанията и идеите, които имате”, подчерта от своя страна заместник-министър Атанас Добрев по време на дебатите, които инициира Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по горите. Заместник-министърът посочи, че намерението е такива срещи да се провеждат регулярно, като на тях бъдат представяни за съгласуване подготвяни проекти за документи в горския сектор.


Всички участници в срещата се съгласиха, че най-неотложният проблем е подобряване здравословното състояние на горите, като на първо място сред тях е справянето със съхненето на горите и оползотворяване на дървесината от засегнатите територии. Акад. Александър Александров от Института по гората посочи, че са необходими спешни мерки по отношение на съхненето – където трябва да се отсече, ако е необходимо – да се залеси. Беше поставен въпросът и за ограничаване настъплението на насекомото „борова процесионка”. Проф. Димитър Павлов постави въпроса за опазване на биологичното разнообразие в процеса на стопанисване на горите. Проф. Васил Василев подчерта необходимостта от по-добра техническа обезпеченост на извършваните дейности в горите. Акад. Александров подчерта още, че е необходима силна горска власт. В тази връзка заместник-министър Атанас Добрев информира, че се подготвя възстановяване на контролните пунктове в горските територии с цел още по голяма превенция 
на фона на засилените проверки от началото на настоящия управленски мандат.

 
Необходим е нов закон за горите с нова философия, като да се прецени коя е най-адекватната форма на стопанисване и управление, подчерта по време на дискусията акад. Александров. Мерките трябва да се вземат веднага, защото след половин година ще е късно, подчерта академикът. Той направи паралел с моделите на стопанисване в Румъния и Сърбия, където има малко, но силни предприятия. Обсъден беше и въпросът с управлението на националните паркове, като беше направено предложение за създаване на природен парк в Родопите.


Министърът изрази оптимизъм по отношение на разискваните проблеми и в намирането заедно на верните решения. Той изрази очакване да получи от научните среди адекватни съвети и мнения как управлението и контролът в горите могат да бъдат по-ефективни.


На срещата присъства и заместник-изпълнителният директор на ИАГ Валентин Карамфилов.
Сподели в: