Върни се горе

Една от промените в Закона за горите  предвижда до края на 2014 година всяка община да има структура или звено, която да администрира горските територии – общинска собственост. Това заяви зам.- министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова на среща с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България, д-р Гинка Чавдарова в МЗХ.

 

Зам.- министърът обясни, че тази промяна се прави, защото общините са вторият най-голям собственик на гори след държавата. „Считаме, че предложеното изменение ще стимулира общините към предприемане на мерки за по-отговорното стопанисване на общинските гори. Това същевременно ще увеличи възможностите местното население да се снабдява с дървесина на по-ниски цени”, добави тя.

 

Тя изтъкна, важността от сертифицирането на горските територии. „Всички ползватели ще имат полза от сертифицирането, както на държавните гори, така и на общинските, като ползите ще бъдат осезаеми в дългосрочен аспект, включително и за дървопреработвателната индустрия”.

На срещата бяха дискутирани и  въпроси свързани с транспорта на дървесина, самозалесените земеделски земи, опазването на горските територии и контрола в горите.

 


Сподели в: