Върни се горе

Изключително висок интензитет на възникване на горски пожари през последните две седмици, сочат данни на Изпълнителна агенция по горите - пожарите станаха двойно повече, а изгорялата горска растителност – близо четири пъти повече спрямо отчетената в началото на месец юли.

 

Над 11 000 дка е общо засегнатата от пожари горска растителност през годината след опустошителните пожари в общините Ардино и Маджарово, като на над 2000 дка и  короните са засегнати и дърветата са напълно унищожени. Разходите по поддържането и възобновяването на горските територии, които са ангажимент на държавните горски предприятия, са между 800 и 1000 лева на дка за възстановяване на унищожените насаждения. Средно за последните 15 години, горските пожари напълно унищожават 1 млн. куб. дървесина годишно.

 

С последните пожари, възникнали през почивните дни, общият им брой в горските територии достига 200 от началото на годината. Само до преди 15 дни броят беше почти наполовина по-малък – 114. Тогава засегната горска растителност беше 3631 дка, а върхови пожари отчетени едва на 2 дка площ. Извън тази статистика попадат пожари в земеделски територии. Само 5 от регистрираните пожари са възникнали по естествени причини – от мълнии. Най-голямата част – 155 са от човешка небрежност, а 11 са умишлени. Неизвестни са причините за останалите пожари.

 

За сравнение през същия период на 2015 г. са били регистрирани 143 пожара със засегнати 7025 дка, а през 2014 – 124 пожара при засегнати  8811 дка горска площ.

 

През последните няколко дни над 500 горски служители бяха ангажирани с овладяване и потушаване на пожари както в горски територии, така и в земеделски земи. Над 100 горски служители участваха и при нововъзникналите пожари от частни лозя до Маджарово, който бе овладян на низово равнище и до Кантарджиево, който е в смесени гори и на места премина във върхов.  Пожарът, възникнал до Ардино е един от най-силните и интензивни в района за последните години, като там в последните 3 години не е имало подобни върхови пожари.

 

Министърът на земеделието и храните благодари на всички горски служители, пожарникари и доброволци за проявената самоотверженост в борбата с пожарите. В този пожароопасен сезон всички граждани трябва да бъдем внимателни и отговорни в действията си и да не допускаме човешката небрежност да изпепели природата.

 

Сподели в: