Върни се горе

Министърът на земеделието и храните в оставка д-р Мирослав Найденов взе участие в провелия се днес семинар, във връзка със стартирането на новия Регламент на ЕС за борба с търговията с незаконно добит дървен материал (EUTR). Новите условия влизат в сила от 3-ти март тази година. Събитието бе организирано от Изпълнителната агенция по горите, която е и компетентен орган по прилагането на Регламента.  

 

Министър Найденов пожела успех на новата инициатива. Той заяви, че оставя горския сектор в добро състояние, базирайки се на получените резултати от директорите на шестте държавни горски предприятия.  

 

„Основна цел на тази европейска норма е борбата с незаконната сеч на дървесина и свързаната с нея търговия. Тази цел може да бъде постигната само и единствено с общите усилия на всички участници в този процес, започвайки от добива на суровината, нейното транспортиране, преработката й и нейната реализация, включително и извършването на контрол върху всички тези дейности”. Това каза и.д. изпълнителен директор на ИАГ инж. Красимир Каменов.  

 

Законодателството в новия регламент ще засегне всички държави от Европейския съюз, които се занимават с търговия на дървен материал. С него се забранява пускането на европейския пазар на незаконно добита дървесина с оглед на усилията за разрешаване на все по-значимия проблем с незаконната сеч в целия свят.

 

На семинара бяха представени задълженията, които възникват за компетентните органи, операторите, търговците и мониторинговите организации. Новите правила ще засегнат, както дървен материал и изделия произведени в ЕС, така и внесените отвън. Операторите трябва, посредством система за надлежна проверка да гарантират, че суровината, с която търгуват, е законно добита, а от търговците се изисква да съхраняват пълна информация, за по-лесно проследяване на материала.

 

На събитието присъстваха представители на всички заинтересовани страни.Сподели в: