Върни се горе

Само от 9-и до 14-и декември 2013 г. Държавен фонд „Земеделие” – РА е разплатил 350 865 949 лева. Голямата част от тази сума, 261 млн. лева, е по мярка 214 „Агроекологични плащания”.

 

50 млн. лева са изплатени по мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони".

 

В оставащите работни дни до края на годината са планувани още разплащания по различни мерки, сред които са заявки на общините за авансови плащания. Припомняме, че до 20 декември продължава и приемът на проекти по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери", по която трябва да бъдат усвоени 20 млн. лева.

 


Сподели в: