Върни се горе


“Министерството на земеделието и храните подкрепя увеличаването на ролята на кредитните кооперации при финансирането на земеделските стопани“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който откри кръгла маса посветена на финансовите инструменти за развитие на селските райони. Той допълни, че целите на администрацията са осигуряването и разработването на адекватни финансови инструменти, които да покрият нуждите на земеделския сектор в страната. Заместник-министър Грудев коментира още, че този тип финансиране ще подпомогне бенефициентите при изпълнението на техните проекти и ще даде възможност за финансиране на нововъзникващи земеделски стопанства. „Гаранционният фонд по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ще продължи да работи и през настоящият програмен период, като средствата, които ще се предоставят под формата на банкови гаранции, ще бъдат от отпаднали такива по проекти от стария програмен период“, уточни още той.

 

По време на кръглата маса бяха предоставени и данни за дейността на Гаранционния фонд от неговото създаване през 2011 г. до края на първото полугодие на 2015 година. Общо подкрепените чрез гаранции проекти са на стойност 342 млн. лв., като гарантираните кредити са в размер на 217 млн. лева. Подпомогнати са 492 малки и средни предприятия, от които 73% са с персонал до 5 души, а 45% от тях са физически лица, регистрирани като земеделски производители. Чрез гаранциите, които са отпуснати по проекти по ПРСР 2007-2013 г., са създадени 1131 нови работни места в селските райони на страната.

Сподели в: