Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев участва в Деня посветен на земеделието, в рамките на конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени (СОР 21) в гр. Париж, Франция.

 

По време на форума зам.-министър Грудев каза, че е важно посланието, което изпращаме на обществото чрез тази инициатива. „Земеделието, следва да се разглежда не като проблем, а като част от решенията за смекчаване на последиците от климатичните промени“, посочи Васил Грудев. Той допълни, че резултатите от научните изследвания трябва да се  популяризират сред земеделските производители. „Постигането на устойчиви резултати, може да се гарантира, когато всеки земеделски производител започне да насочва своите усилия в тази посока“, уточни зам.-министърът.

 

Срещата бе посветена на представената от Франция инициатива „4 на 1000: Почви за продоволствена сигурност и климат“, която цели да разработи агроикономическо изследване за подобряване на запасите на органична материя в почвите с 4 промила на година. На събитието присъстваха политически лица от целия свят, както и представители на редица научни организации.

 

В края на форума участниците подписаха декларация, която подчертава значението на почвата като природно условие и природен ресурс в глобалната хранителна сигурност, както и действията, насочени към адаптацията и смекчаването на измененията на климата и земеделието.

Сподели в: