Върни се горе

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе над 120 информационни събития за земеделски производители съвместно с научните институти и опитните станции в страната. Инициативата е продължение на активната дейност на службата за подобряване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“.

 

Събитията ще се проведат на територията на цялата страна в период от месец февруари до ноември 2015 г. Те се осъществяват съвместно със Селскостопанска академия (ССА), Аграрния университет – гр. Пловдив, Тракийския университет - гр. Стара Загора, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Икономически университет – гр. Варна, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Лесотехнически университет – гр. София, Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), „Агенция за регионално развитие на Рила” и други организации.

 

Освен специализираните теми, които ще бъдат дискутирани по време на семинарите, експертите от Териториалните областни офиси на НССЗ ще предоставят информация за дейността на Националната служба  по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007-2013 г., нейните дейности през новия програмен период, както и информация за възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г.

 

Списъкът с предстоящите съвместни информационни дейности и мероприятия може да намерите тук

Сподели в: