Върни се горе

Близо 5700 проверки за 3 дни извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Инспекциите са реализирани в периода от 10-и май до 12- и май включително, като резултат от контрола са съставени 86 акта и 32 констативни протокола.

В посочения период служителите в държавните предприятия са извършили общо 2 352 проверки, като през контрол са преминали  1021 обекти за добив на дървесина, 949 превозни средства, 117 ловци и на 265 други физически лица. Съставени са 18 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 31,50 пространствени кубически метра дърва.

През последните 3 дни 113 екипа горски инспектори при Регионалните дирекции по горите са извършили над 3330 инспекции. Проверени са близо 340 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, над 500 обекти за добив на дървесина, 1520 превозни средства, транспортиращи дървесина, повече от 970 ловци, риболовци и физически лица. Съставени са общо 32 констативни протокола и 68 акта за установени нарушения по Закона за горите.        Задържани са над 50 кубика дърва за огрев, едно моторно превозно средство, каруца и моторен трион.

Служители на РДГ Благоевград са извършили проверка по сигнал за незаконен добив на подземни богатства /скално-облицовъчни материали/ в землището на с. Плетена, община Сатовча. Установено е, че с багери са извършени изкопни дейности в държавна горска територия, стопанисвана от ТП „ДЛС Дикчан“. При съставянето на акта, нарушителят е нападнал служителите на РДГ Благоевград. Работата по случая продължава, като за установеното нарушение и извършеното посегателство над служителите, предстои да бъде уведомена прокуратурата.

В землището на с. Братушково, община Сливница служители на РДГ София са установили, че фирма извършва добив и експедиране на дървесина в частна горска територия от дървесен вид, който не е разрешен, съгласно издаденото позволително за сеч. За установеното нарушение е съставен акт на юридическото лице.

В района на гр. Попово от служители на РДГ Шумен е извършена проверка на товарно моторно превозно средство, транспортиращо 50 кубика дърва за огрев от дървесен вид черен бор. Водачът на превозното средство е представил на проверяващите превозен билет за транспортиране на дървесина от дървесен вид акация и съгласно който дървесината следва да е добита от горска територия – собственост на община Две могили, област Русе, в землището на с. Кацелово.

За установеното нарушение на горското законодателство служителите на РДГ Шумен са съставили констативен протокол, с който са задържани дървесината, превозното средство и представения от водача превозен билет. Работата по случая продължава, като предстои да бъдат уведомени компетентните разследващи органи, както и да бъдат извършени проверки в горските територии на община Две могили от регионалната структура на ИАГ в гр. Русе.

Сподели в: