Върни се горе

Заместник-министър Атанас Добрев взе участие в среща на високо ниво по превенция на Африканската чума по свинете, която се проведе във Варшава.
 
На срещата, инициирана от Полша, която е сред засегнатите в Европа, бяха представени всички държави-членки на ЕС, както и държави извън съюза, засегнати от заболяването – Беларус, Украйна, Русия.

Полският министър на земеделието и развитието на селските райони Кшищов Юргел информира участниците за взиманите мерки в страната за намаляване на нивата и огнищата на заболяването и недопускане на преминаването му към незасегнати територии. Информация за взетите мерки представиха всички засегнати от заболяването страни.

По време на форума, еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис, който също бе участник в срещата, изрази специална благодарност към България, която председателства в момента Съвета на ЕС за заложените приоритети, свързани с устойчивото управление на здравето на животните. В тази връзка той информира участниците за проведения по-рано през март семинар в София на тема „Ролята на дивите животни в контекста на здравето на животните“ с негово участие и това на министър Порожанов. Еврокомисарят подчерта общата загриженост, която лесовъди, ловни и ветеринарни експерти са изразили по време на форума в София и за мерките, които се предприемат тук за превенция на заболяванията, в това число и на трансгранично предаващите се.

Заместник-министър Атанас Добрев, от своя страна, информира своите колеги при разменените неформални срещи за старта на дейността в България на първия в Европа и втори в света регионален CIC Център за опазване здравето на дивеча. Той посочи, че усилията на този център, както и на настоящото ръководство на МЗм са насочени към обединение на усилията на ветеринарни лекари, ловци, местна и централна власт с бърз обмен на информация и координиране на общи действия за превенция и ефикасен контрол на заболяванията по дивеча. Той подчерта, че предвиждаме това да бъде част и от дневния ред на предстоящата през април неформална среща на високо равнище на генералните директори по горско стопанство в ЕС.

Участие от страна на България взе и заместник-изпълнителният директор на БАБХ д-р Тодорка Янковска.

Сподели в: