Върни се горе

България няма да загуби средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 за 2023 г. Припомняме, че към момента на встъпване в длъжност на екипа на министър Кирил Вътев рискът от загуба на средства по ПРСР беше около 120 милиона евро. Благодарение на усилената работа както от страна на неговата администрация и екипа на Държавен фонд „Земеделие“, така и от страна на ЕК, рискът от загуба на средства беше напълно елиминиран.

Това е резултат от приключилия преговорен процес със службите на Европейската комисия за признаване на форсмажорни обстоятелства, дължащи се на последствията от пандемията Ковид - 19 и войната в Украйна, които възпрепятстваха извършването на плащания към бенефициенти по различните мерки и подмерки от страна на ДФЗ през календарната 2023 г. След проведената двумесечна комуникация България няма да загуби нито едно евро по Програмата.

Сподели в: