Върни се горе

В Скопие се проведе се първото заседание на работната група за сътрудничество

Проведе се първото заседание на работната група за сътрудничество с Република Северна Македония в областите, икономика, търговия, иновации и земеделие.

От българска страна в заседанието в Скопие  участие взе заместник-министърът на земеделието Атанас Добрев, а от страна на Република Северна Македония - Трaян Димковски, заместник-министър на земеделието, горите и водното стопанство.

Заместник-министър Добрев заяви, че настоящата среща ще даде нов импулс на двустранното партньорство и изрази надежда, че съществуващият открит и интензивен диалог между двете министерства ще бъде възобновен и ще затвърди доброто сътрудничество на оперативно ниво.

Той подчерта, че  в изпълнение на Меморандума, който бе подписан на 25 януари по време на Междуправителственото заседание в София, се предвижда обмен на опит и добри практики, научна и техническа информация и организиране на семинари и работни групи в конкретни сектори в областта на земеделието.

Траян Димковски също изтъкна, че двете ресорни министерства ще развият сътрудничеството в областта на земеделието в рамките на подписания Меморандум и ще се обменя опит в областта на прилагане на Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ, горско и ловно стопанство, биологично земеделие и биотехнологии, и трансгранично сътрудничество в областта на селските райони.

Двете министерства планират да организират бизнес и B2B срещи с представители на земеделския сектор.

По време на заседанието бяха направени презентации на програмите за развитие на селските райони на Република България и на  Република Северна Македония.

Сподели в: