Върни се горе

„България е домакин на първата инициирана международна работна среща за обмяна на опит по новия модел на планиране в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. С това се поставя началото на поредица дискусии в дългия процес на планиране и прилагане на Стратегическия план“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на заключителната среща от двудневния форум за обмяна на опит по новия модел на планиране в ОСП след 2020г.

Целта на форума бе да се обменят знания и опит за цялостния процес на планиране на участващите държави членки на ЕС. „Много е важно да се срещаме, защото голямото предизвикателство за всички, включително и за ЕК, е един общ Стратегически план, който трябва да обединява ОСП за следващия период“, подчерта зам.-министър Кръстева. Тя акцентира върху важността на отделни подходи на държавите членки – при едни с повече тежест върху мнението на заинтересованите страни, а при други -  базиране върху статистически или експертни анализи. Така ще се подобри процеса и на национално ниво за всяка отделна страна. Участниците в дискусията обсъдиха съдържанието на отделните стъпки, тяхната последователност, за да се отговори на въпросите, които се поставят в Стратегическия план и образеца - рамката предложена от ЕК. Обсъдиха се пет важни теми: Система за знания и иновации, Зелена архитектура, Оценка на нуждите и интервенционна стратегия, Координация на процеса по изготвяне на стратегически план и Не-ИСАК базирани мерки.

 Заместник-министърът изрази надежда, че активното взаимодействие и обмяна на информация ще продължи. Делегациите бяха изключително впечатлени от инициативата на МЗм и активната работа в процеса на подготовка на Стратегическия план.

Участниците във форума бяха представители на ЕК и делегации от Латвия, Словакия, Словения, Литва, Румъния, Унгария, Чехия, Естония, Полша, Финландия, Кипър и Хърватия.

Сподели в: