Върни се горе

„България е земеделска страна и ние активно търсим възможности за развитие на  аграрното образование и кооперирането му  във  всички сфери на нашата икономика. Tрябва да отговорим на предизвикателствата на времето”. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков при сформирането на работната група за развитието на професионалните гимназии, финансирани чрез бюджета на МЗХ.

 

Според министър Греков е нужно да  се разшири диалога с бизнеса, браншовите организации и висшето образование. Министърът изтъкна, че училищата трябва да са на „ти” с практиката. „Това, което се търси от бизнеса  ние трябва да го предложим”, поясни той. Министър Греков заяви, че точно по тази причина през следващия програмен период ще има много средства за  иновации, които са свързани с образованието.

 

„Работната група ще изработи стратегия, която ще стане основополагащ документ, върху който ще се гради бъдещето на кадрите в земеделието ни“, заяви зам.- министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова. Тя изтъкна, че е важно младите хора да се изграждат като специалисти, да придобиват знания  и умения, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда след завършването на своето образование.

 

Готвената стратегия в професионалното образование се разработва в следните направления: селско стопанство, горско стопанство, ветеринарна медицина и хранително-вкусови технологии. Целта на реформата е да осъвременят методите на обучение, да се повиши качеството на преподавателската работа и да се засили интересът към земеделските училища.

Сподели в: