Върни се горе

Световен център за повишаване на квалификацията на ловците и опазване на дивеча бе учреден днес. На учредителното събрание  присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги  Костов, директорът на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)  д-р Дамян Илиев, почетният председател на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) Бернар Лозе,  почетният директор на Световната организация за здраве на животните (ОIE) Бернар Вала, както и представители от състава на българската делегация на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC).

Доц. д-р Георги Костов заяви, че Центърът започва амбициозно като място за образование. Той допълни, че Министерство на земеделието и храните изцяло ще подкрепи и реализирането на следващата крачка в тази насока, а именно създаването на референтна лаборатория за болестите по животните. Заместник-министър Костов подчертарта, че Центърът ще бъде подкрепен и от експерти от БАБХ и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). „Държавните горски стопанства също ще оказват подкрепа в опазването на дивеча“, поясни още той .

Почетният председател на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) Бернар Лозе благодари на доц. Георги Костов за положените усилия за реализацията на центъра. Той посочи, че България е пример в отношението си към дивите животни и една от най-предпочитаните дестинации за лов.

В Световния център за повишаване на квалификацията на ловците и опазване на дивеча ще бъдат провеждани е тренировъчни програми за ловци и дейности, свързани с лова, здравеопазване на дивеча, ранното установяване на заболявания и безопасност на дивечовото месо на принципа „Обучаване на преподаватели”. Основната му цел е да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на професиите, свързани с лова и опазване на дивеча по линия на тясното партньорство и сътрудничество с Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) и Световната организация за здраве на животните (ОIE).

Сподели в: