Върни се горе

 

„През настоящата година общинските мерки ще са сред приоритетните по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев на заседание на Постоянната комисия към Националното сдружение на общините в България по земеделие, гори, селски и планински райони. Той припомни, че миналата година Програмата е била под мотото за частните мерки.

 

Зам.-министърът информира, че в момента имаме подготвен вариант на Наредба по подмярка 7.2 „Инвестиции в малка по мащаб инфраструктура“  по ПРСР 2014-2020 г., която в следващите два месеца предстои тя да бъде обсъдена. „Очакванията си през месец юни да имаме готов нормативен документ  с условия и критерии за рамкиране“, заяви още Васил Грудев. Той допълни, че първия прием по подмярка 7.2 ще бъде с бюджет около 200 млн.евро.

 

Сподели в: