Върни се горе„Националната горска инвентаризация ще допринесе за по-адекватна оценка на динамиката на горските ресурси за целите на стратегическото планиране и устойчиво управление в сектора, като предостави информация, събрана по единна методика с голямо ниво на достоверност.” Това заяви заместник-министър проф. Иван Палигоров по време на представяне на встъпителния доклад, изготвен от МБВР за провеждане на пилотна горска инвентаризация.


За нас е важно в рамките на пилотния проект да подготвим и обучим горски специалисти за провеждане на национална горска инвентаризация както по отношение на новата методика, която ще изготвим заедно със Световната банка, така и за работа със съответния инструментариум, посочи заместник-министърът.


На базата на изготвената картина на горския ресурс, България ще може да отговори адекватно на изискванията за прилагане на националните и международни споразумения относно вида и точността на предоставяните горски статистически данни към ГД Евростат към ЕК, както и към ФАО, Forest Europe и LULUCF. Това ще разшири възможностите на страната за достъп до съответните международни програми, проекти и фондове, уверяват експертите на банката, представили доклада.


Проектът е за срок от 16 месеца и предвижда провеждане на пилотна  горска инвентаризация на територии, определени в Южно-Централно държавно предприятие. Етапите, през които ще премине проекта са изготвяне на подходяща методика, предоставяне на инструментариум и обучение на експерти, както и работа на терен и систематично събиране на данни по предварително заложени индикатори за оценка и анализ на горския ресурс.

 
В срещата взе участие Постоянният представител на СБ у нас Антъни Томпсън. Бяха поканени и всички заинтересовани страни – министерства, агенции, научни институции, държавни горски предприятия, синдикатите в горите, представители на сдружения на общински и частни гори, представители на частния бизнес в областта на измерването и горско-стопанско планиране и неправителствени природозащитни организации.

Сподели в: