Върни се горе

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Дирекция „Национална система 112“  към Министерство на вътрешните работи подписаха протокол за сътрудничество. Двете институции ще си сътрудничат за сигналите, получени на телефон 112, касаещи контрола върху рибарството. На спешния телефон гражданите ще могат да подават сигнали и за спазването на риболовните режими в съответствие с въведените правила за риболов, както и по отношение на извършвани дейности по аквакултури, във всички рибностопански обекти.


Информация за всеки конкретен случай от получен сигнал на телефон 112 ще се предава на дежурните служители в Центъра за наблюдение на риболовните кораби на ИАРА (ЦНРК), който е на 24 часов работен режим.


След приемане на информацията от телефон 112, дежурните служители в ЦНРК са длъжни да известят компетентните органи в структурата на ИАРА при съобразяване на териториалния принцип във връзка с получения сигнал за нарушение.

Сподели в: