Върни се горе

До момента фонд „Земеделие” е подписал споразумение с 11 търговски банки за сътрудничество при потвърждаване валидността и автентичността на банкови гаранции, издадени от банките в полза на фонда.

 

Някои схеми и мерки за подпомагане, прилагани от фонд „Земеделие”, изискват от кандидатите да представят банкови гаранции, издадени от банките или техните поделения в страната. Потвърждаването на тези гаранции е необходим административен процес, който гарантира прозрачността и сигурността при изплащането на публични средства.

 

Следвайки своята политика за максимално облекчаване на административната тежест, ДФ „Земеделие” потърси сътрудничество с търговските банки. След няколко работни срещи с представители на банките и Асоциацията на банките в България бе възприет нов, съвместно разработен механизъм за потвърждаване на банкови гаранции.

 

Съгласно постигнатото споразумение банките и фонд „Земеделие” ще обменят информация в електронна система с квалифициран електронен подпис. Изпълнението на споразумението ще съкрати значително срока за проверки и ще ускори изплащането на субсидии на бенефициентите на ДФЗ.

 

 До момента следните търговски банки са подписали споразумението:


АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ

 

БАНКА ДСК

 

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

 

ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/

 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

 

СИБАНК

 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 

ЧПБ ТЕКСИМ

 

АЛФА БАНК

 

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

*Списъкът подлежи на актуализиране с имената на нови банки, присъединили се към споразумението.
Сподели в: