Върни се горе

Най - много удовлетворени проекти, спрямо подадените по отделните видове инвестиции, ще бъдат тези, които са за подобряване на образователната инфраструктура и детските градини. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на  дискусия на тема „Чудесата на Сливен – Нови възможности за развитие на културно-исторически туризъм в региона“. Тя обясни, че това са предварителните резултати от приключилия първи прием на проекти по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г.. Министър Танева поясни, че подадените заявления по мярката са в размер на над 2,1 млрд. лв. и припомни, че предвиденият бюджет за този прием е 350 млн. евро.

 


"Удовлетвореността на инвестиции в образователната инфраструктура и детските градини е 32 %. 18 % е при културните дейности, 26% е при уличната и тротоарната инфраструктура, а при  пътна инфраструктура, процентът на удовлетвореност е 31", съобщи министърът. Тя изтъкна, че сектор "Земеделие" в Община Сливен е с два пъти по-висок относителен дял в местната икономика.

 

 


 Дискусията „Чудесата на Сливен – Нови възможности за развитие на културно-исторически туризъм в региона“ е част от Националната кампания за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на страната ни „Чудесата на България”. На събитието присъства и кметът на Сливен Стефан Радев.
Сподели в: